Showing the single artwork

Dezider Tóth

Názorné pomôcky I. až VI. (celá séria), 1976
70 x 63 cm serigrafia