Idea, akcia, fotografia

04.11.2014 – 05.12.2014

Od polovice 60-tych rokov v umení na Slovensku časť výtvarných umelcov opúšťa tradičné umelecké disciplíny a venuje sa širokému prúdu umeleckých aktivít, ktoré v našom prostredí nazývame súhrným pojmom akčné umenie. Fotografia je častou formou dokumentácie  týchto aktivít a v niektorých prípadoch je dokonca celý projekt podriadený práve vzniku fotografického obrazu. Ten má svoje limity, vyplývajúce zo svojej technickej podstaty a nemôže v celom spektre nahradiť osobný zážitok účastníka akcie. Výstava „Idea, akcia, fotografia.“ je zameraná výhradne na fotografický obraz, ktorý vzniká ako záznam  rôznych prejavov akčného umenia a nemá len dokumentačný význam, no stáva sa „umeleckým artefaktom“.

Práce dôležitých slovenských výtvarníkov od konca 60-tych predstavuje RFG ako súčasť programu fotografického festivalu Mesiac fotografie v Bratislave 2014.