Juraj Bartusz

10.1. – 31.1.2023 Na mesiac január až február sme si pre Vás pripravili výber diel Juraja Bartusza. Tento významný slovenský autor právom zastáva významnú pozíciu na scéne slovenského umenia. Jeho geometrickú abstrakciu nájdete v mnohých štátnych, ale aj súkromných zbierkach. Či už sekundové maľby, úderové maľby, alebo dokonca sochy či reliéfy nesú rukopis autora.

V 60. rokoch 20. storočia vystavoval s výtvarnou skupinou Konkrétistov (vedenou teoretikom umenia A. Pohribným). Bol manželom (1961 – 1984) sochárky Márie Bartuszovej. Jeho súčasnou manželkou je poetka Jana Bodnárová. Pôsobil ako profesor na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1990 – 1999), neskôr založil a pedagogicky od roku 1999 pôsobí na Katedre výtvarných umení a intermédií na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. V roku 1992 bol na Akadémii výtvarných umení v Prahe vymenovaný za profesora. V roku 2004 dostal Munkácsyho cenu.