Juraj Meliš – Prierez tvorby (1960 – 2013.)

11.10.2021 – 29.10.2021

Výstava prináša prierez výtvarnej tvorby Juraja Meliša od 60tych rokov až po rok 2013.

Tvorba autora, ktorý patril k predstaviteľom alternatívnej výtvarnej scény, je silno poznamenaná spoločensky pohnutou atmosférou obdobia v ktorom začal tvoriť. Najskôr sa venoval tvorbe environmentov a objektov a bol vôbec jedným z prvých predstaviteľov eko-artu na Slovensku. Nadosobné motívy prírody, vesmíru a ekológie však dopĺňa o intenzívnu subjektívnu reakciu. Využitie materiálov zosúladil so svojim konceptom antiestetického „plebejského“ nazerania na sochu – pracuje s nenáročnými, často nahrubo opracovanými materiálmi a všednými predmetmi (trámy, dosky, kamene, hrdzavé plechy, klince).

Dominantnými témami autorovej tvorby sú nadčasové a univerzálne problémy ako hlúposť, egoizmus, láska a nenávisť podané s humorom a iróniou. Prostredníctvom sochárskeho objektu tak pred nás predkladá spoločenské a morálne výzvy. Sleduje stavy spoločenského vedomia a bytia, odtiene ideológie, narába tiež s pojmami slobody, morálky a etiky, ktoré v jeho tvorbe figurujú ako „Idea“. Jeho prvé reléfy sú akoby denníkové záznamy o živote. Neskôr tvorí aj vizuálnu poéziu, ako sochársku interpretáciu vlastných textov. Lyrické vety tu stavia do kontrastu s primitivizujúcim stvárnením písma. V 80. rokoch prichádza s motívom vlastnej posmrtnej masky, ktorú stvárňuje v intenciách polemiky, grotesky a sebairónie. Tá sa stane dominantnou jeho ďalšej tvorby.

Autorove diela sú súčasťou zbierok renomovaných domácich i zahraničných galérií a univerzít, napríklad v Českej republike, Nemecku, Maďarsku, Francúzsku, Holandsku, Argentíne, Brazílii, Kanade, Mexiku a USA a tiež v zbierkach súkromných majiteľov v Európe a USA. Samostatne vystavuje od roku 1970. Výtvarne spolupracoval na viacerých filmoch (napr. Drak sa vracia, Panna zázračnica). Okrem toho vytvoril šesť grafických albumov, ktoré uzatvárajú jeho veľkú tému „Idea“. V roku 1989 spoluzakladal voľné umelecké združenie Gerulata