Alex Mlynárčik

Alex Mlynárčik

  • Biography

    Narodil sa 14. 10. 1934, žije striedavo v Žiline a Paríži. V roku 1951 (ako 16-ročný) zadržaný v Rakúsku za ilegálne opustenie Československa, odsúdený a väznený, neskôr pracoval ako maliar a natierač, aranžér a fotograf. V rokoch 1959 – 1965 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Milly a prof. Matejka) a na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Sychra), v rokoch 1965 – 1967 pôsobil ako asistent na VŠVU v Bratislave. V roku 1967 začal pôsobiť v slobodnom povolaní, spolupracoval najmä s architektmi pri umeleckom stvárnení interiéru a exteriéru. Postupne začal umeleckú tvorbu realizovať v zahraničí, najmä v Paríži, publikoval manifesty a teoretické state. Získal štipendium vo Ford Foundation (1972) a Guggenheim Foundation (1986). V roku 1968 odmietol ponuku žiť a tvoriť vo Francúzsku a toto rozhodnutie nezmenil až do roku 1989. V 70-tych a 80-tych rokoch trvalo žil v Prahe, v ktorej sa postupne začlenil do jej kultúrnej scény. Často bol v tomto období na dlhodobých pobytoch v Žiline a Paríži. V roku 1972 bol vylúčený zo Slovenského zväzu výtvarných umelcov, Mlynárčik bol explicitne považovaný za propagátora „myšlienok buržoázneho západného umenia“. V rokoch 1990 – 1991 Mlynárčik pôsobil ako riaditeľ Galérie umení v Žiline.

  • Influences

    Umelecky i osobnostne determinujúce sa pre neho stalo jeho stretnutie s francúzskym výtvarným kritikom Pierrom Restanym. Práve on definoval teóriu Nového realizmu a založil rovnomennú skupinu (1960 – 1964), ktorej najvýznamnejším predstaviteľom bol Yves Klein a podľa ktorej všedné, obyčajné veci a skutočnosti vstupovali do výtvarného diela.
    V prvej polovici 60-tych rokov bol A. Mlynárčik ovplyvnený tvorbou M. Medka a mal blízko k abstrakcii (informelu). V tejto línii vytváral cykly pozlátených reliéfov, ktoré nazýval Epitafy alebo Relikviáre.

Showing all 2 artworks

Alex Mlynárčik

W10, 1961
27 x 53 cm grafika 3/50

Alex Mlynárčik

Venus Somnolente - dite “ARGILLIENNE”
47.1 x 62.1 cm