Autor Alojz Klimo z ponuky Roman Fecik Gallery.

(* 3. august 1922, Piešťany – † 12. október 2000)

Študoval v rokoch 1941 – 1945 na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Oddelenie kreslenia a maľovania (prof. M. Schurmann a G. Mallý). V rokoch 1945 – 1948 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe (prof. J. Bauch a A. Pelc).

Žil a tvoril v Bratislave. Pracoval v oblasti maľby, kresby, grafiky, knižnej ilustrácie, monumentálno-dekoratívnej tvorby, venoval sa aj priestorovým objektom a tvorbe hračiek.

Do výtvarného umenia na Slovensku sa výrazne zapísal v oblasti abstraktnej, geometricko-konštruktívnej vývojovej línie a zostal jej verný aj v časoch spoločenskej nepriazne minulého režimu. Je jej výraznou a poprednou osobnosťou. Rovnako významnú, originálnu tvorivú stopu zanechal v oblasti knižnej kultúry, najmä v ilustráciách kníh pre deti a mládež.

Za svoju tvorbu dostal rad domácich i medzinárodných ocenení. Mal viac ako 25 samostatných výstav doma i v zahraničí. Zúčastnil sa mnohých kolektívnych domácich i medzinárodných výstavných podujatí. V roku 1970 reprezentoval Česko-Slovensko na EXPO 70 v Osake.

Jeho tvorba je publikovaná v 20 publikáciách o výtvarnom umení. V roku 1995 vyšla knižná monografia jeho diela.

Práce A. Klimu sú v zbierkach 15 galérií v Česku a na Slovensku, v Múzeu L. Kassáka v Budapešti a v súkromných zbierkach na Slovensku, v Česku, Nemecku a Rakúsku.

Autor vychádza z tradícií a estetiky neoplasticizmu a skupiny De Stijl a ako prvý u nás začal s redukciou obrazovej plochy na základné geometrické formy. Považujeme ho za zakladajúcu osobnosť konštruktívno-geometrickej tvorby na Slovensku. Koncom 60. rokov sa u neho stal základným stavebným prvkom štvorec, obdĺžnik a kruh a vznikli vtedy aj jeho najvýznamnejšie práce. Znamenalo to u neho zavŕšenie procesu redukcie. Dôležitá je v jeho tvorbe aj práca s farbou.

Diela etablovaných slovenský a českých autorov. Zberateľstvo, investície, maľby, grafiky, kresby, koláže a sochy. Predaj, výstavy, zbierky a poradenstvo.

Alojz Klimo

Alojz Klimo

  • Biography

    *1922 Piešťany- † 2000, Bratislava

  • Influences

    neoplasticizmus

Showing all 37 artworks

Alojz Klimo

Bez názvu 10, 1970
55 x 44.5 cm tempera na papieri, duplované na sololite

Alojz Klimo

Bez názvu 8, 1968
31 x 69 cm tempera na papieri na sololite

Alojz Klimo

Červeno-modrá kompozícia, 1988
29.5 x 41.5 cm tempera na papieri, duplovaná na sololite

Alojz Klimo

Konštruktivistická kompozícia, 1988
44 x 30.5 cm tempera na papieri, duplovaná na sololite

Alojz Klimo

Údel T., 1996
42 x 30 cm Tempera na preglejke

Alojz Klimo

Bez Názvu (Noviny), 1992
50 x 38 cm tempera na novinách na preglejke

Alojz Klimo

Plochý, 1993
72 x 50 cm akryl na plátne na sololite

Alojz Klimo

Ferebné štvorce, 1995
41.5 x 26.5 cm tempera na slololite, duplovaná na sololite

Alojz Klimo

Okná, 1988
27.5 x 31.5 cm tempera na papieri, duplovaná na sololite

Alojz Klimo

Kompozícia, 1987
28.5 x 42 cm tempera na papieri, duplovaná na sololite

Alojz Klimo

Farebná Kompozícia, 1984
23 x 33.5 cm tempera na papieri, duplovaná na sololite

Alojz Klimo

Bez Názvu (4 Polia), 1989
91 x 61 cm Tempera na preglejke

Alojz Klimo

Kompozícia, 1971
47 x 36 cm tempera na papieri, duplovaná na sololite

Alojz Klimo

Polia, 1982
30.5 x 44 cm tempera na papieri, duplované na sololite

Alojz Klimo

Baz Nazvu (Hnedy), 1978
95.5 x 69 cm tempera na papieri na preglejke

Alojz Klimo

Bez Nazvu, 1967
49 x 37 cm tempera na papieri na preglejke

Alojz Klimo

Bez Nazvu 1, 1967
49 x 37 cm tempera na papieri na preglejke

Alojz Klimo

Okná, 1988
40.5 x 60.5 cm tempera na papieri, duplovaná na sololite

Alojz Klimo

Bez Názvu (2 Polia), 1988
91 x 61 cm Tempera na preglejke

Alojz Klimo

Záťaž, 1985
58.5 x 72 cm serigrafia 25/28

Alojz Klimo

Horizontalny,Vertikalny, 1989
64 x 44.5 cm tempera na sololite

Alojz Klimo

Bez Názvu (Oranžovo červená), 1967
44.5 x 32.5 cm tempera na sololite

Alojz Klimo

Geometrická Kompozícia, 1983
39 x 51.5 cm tempera na papieri, dublované na sololite

Alojz Klimo

Trojuholníky, 1976
45 x 32.5 cm tempera na sololite

Alojz Klimo

Bez Názvu (úzky), 98, 1966
31 x 69 cm tempera na papieri na sololite

Alojz Klimo

Dvojitý Rám, 1967
35.9 x 47.4 cm tempera na sololit

Alojz Klimo

X&O, 1968
61 x 43 cm tempera na solilite

Alojz Klimo

Fragmenty, 1967
41 x 42 cm tempera na sololite

Alojz Klimo

Bez Názvu, 1968
60.5 x 43 cm Tempera a tuš na papieri

Alojz Klimo

Okná, 1991
29.5 x 21 cm tempera na papieri, dublované na sololite

Alojz Klimo

Záznam V, 1967
44.5 x 32.5 cm tempera na sololite

Alojz Klimo

Križovatky, 1989
41.5 x 29.5 cm tempera na papieri, dublované na sololite

Alojz Klimo

Bez Názvu 76, 1987
20 x 30 cm tempera na sololite

Alojz Klimo

Bez Názvu, 1968
68 x 49 cm Tempera na preglejke

Alojz Klimo

Trojuholníky, 1972
44.5 x 27.5 cm Tempera

Alojz Klimo

Križovatky, 1988
29.5 x 43.5 cm Tempera

Alojz Klimo

Zrkadlenie, 1995
40.5 x 29.5 cm tempera a atrament