Autor Albert Marenčin z ponuky Roman Fecik Gallery.

Andrej Barčík bol slovenský maliar, grafik a tvorca koláží. Ako jeden z hlavných predstaviteľov slovenskej moderny inicioval v roku 1957 založenie Skupiny Mikuláša Galandu. V roku 1968 obdržal Cenu Cypriána Majerníka. Sústreďoval sa najmä na portréty, krajiny, ale aj zátišia a akty, ktoré sa stali osobitnou kapitolou jeho tvorby. Ako jeden z prvých umelcov na Slovensku sa v druhej polovici päťdesiatych rokov začal venovať koláži. V rokoch 1959 – 1970 vystavoval v Československu a s „galandovcami“ vystavoval aj na kolektívnych výstavách v zahraničí. Po dlhej odmlke začal opäť pravidelne vystavovať po roku 1989.

V rokoch 1946 – 1948 študoval na súkromnej škole dekoratívnych umení v Prahe a v rokoch 1948 – 1950 ako mimoriadny poslucháč na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (prof. Ján Mudroch). V rokoch 1950 – 1951 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Ľudovít Fulla), ale štúdium bol nútený prerušiť.

Začiatkom päťdesiatych rokov sa venoval kubistickému a predkubistickému umeniu, kde sa vyrovnával s novým videním klasickej maliarskej moderny. Už v začiatkoch svojej tvorby vymedzoval tvary pomocou línií, ktoré sa stali jedným z najdôležitejších prvkov celej jeho tvorby. V ranom, ale už zrelom tvorivom období, sa sústredil na redukciu foriem a v jeho tvorbe sa ustálil purizmus tvarov – čistý tvar vymedzuje neprerušovanou, súvislou líniou. Výtvarnú striedmosť podporuje prísnou výstavbou kompozície, ktorá sa tiež stáva nosnou črtou jeho tvorby. Podobne ako ostatní galandovci, k podstate vecí sa dostáva aj cez geometrizáciu tvarov.

Diela od etablovaných slovenský a českých autorov. Zberateľstvo, investície, maľby, grafiky, kresby, koláže a sochy. Predaj, výstavy, zbierky a poradenstvo.

Andrej Barčík

Andrej Barčík

 • Biography

  *1928, Závodie - † 2004, Žilina

  Andrej Barčík bol slovenský maliar, grafik a tvorca koláží. Ako jeden z hlavných predstaviteľov slovenskej moderny inicioval v roku 1957 založenie Skupiny Mikuláša Galandu. V roku 1968 obdržal Cenu Cypriána Majerníka. Sústreďoval sa najmä na portréty, krajiny, ale aj zátišia a akty, ktoré sa stali osobitnou kapitolou jeho tvorby. Ako jeden z prvých umelcov na Slovensku sa v druhej polovici päťdesiatych rokov začal venovať koláži. V rokoch 1959 – 1970 vystavoval v Československu a s „galandovcami“ vystavoval aj na kolektívnych výstavách v zahraničí. Po dlhej odmlke začal opäť pravidelne vystavovať po roku 1989.

  V rokoch 1946 – 1948 študoval na súkromnej škole dekoratívnych umení v Prahe a v rokoch 1948 – 1950 ako mimoriadny poslucháč na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (prof. Ján Mudroch). V rokoch 1950 – 1951 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Ľudovít Fulla), ale štúdium bol nútený prerušiť.

  Začiatkom päťdesiatych rokov sa venoval kubistickému a predkubistickému umeniu, kde sa vyrovnával s novým videním klasickej maliarskej moderny. Už v začiatkoch svojej tvorby vymedzoval tvary pomocou línií, ktoré sa stali jedným z najdôležitejších prvkov celej jeho tvorby. V ranom, ale už zrelom tvorivom období, sa sústredil na redukciu foriem a v jeho tvorbe sa ustálil purizmus tvarov - čistý tvar vymedzuje neprerušovanou, súvislou líniou. Výtvarnú striedmosť podporuje prísnou výstavbou kompozície, ktorá sa tiež stáva nosnou črtou jeho tvorby. Podobne ako ostatní galandovci, k podstate vecí sa dostáva aj cez geometrizáciu tvarov.

 • Awards

  1968 - Cena Cypriána Majerníka

 • Exhibitions

  2020 – Andrej Barčík – Osou cez horizont, Galéria Nedbalka, Bratislava, Slovensko
  2019 – Andrej Barčík – Známy neznámy, SOHO1 MiniGallery, Žilina, Slovensko
  2018 – Andrej Barčík (90. výročie narodenia), Považská galéria umenia v Žiline, Slovensko
  2013 – Andrej Barčík, Považská galéria umenia v Žiline, Slovensko
  2012 – Andrej Barčík – Pre teba, Galéria Plusmínusnula, Žilina, Slovensko
  2006 - Žilina (V. Hložník, A. Barčík)
  1995 - Viedeň, Budapešť, Praha, Žilina
  1994 - Budapešť
  1989 - Banská Bystrica, XX. rokov slovenskej grafiky
  1989 - Bratislava
  1989 - Banská Bystrica
  1984 - Banská Bystrica, Žilina
  1981 - Bratislava
  1967 - Bratislava (koláže)
  1966 - Havana
  1965 - Rím, San Marino
  1963 - São Paolo
  1961 - Paríž
  1960 - Londýn, Budapešť
  1959 - Viedeň, Moskva

 • Website

  https://www.andrejbarcik.com/

Showing the single artwork

Andrej Barčík

Zátišie s petrolejkou, 1954
49 x 63 cm farebný drevoryt na papieri