Autor Daniel Fischer z ponuky Roman Fecik Gallery.

* 11.04.1950 Bratislava

V sedemdesiatych rokoch vytvára ako jeden z prvých v krajine počítačové grafiky. Novátorským spôsobom udržuje napätie medzi daným a náhodným, umelým a prírodným, či obrazových a textovým. Od polovice osemdesiatych rokov rozvíja svoj najrozsiahlejší cyklus Maľby v krajine, ktorý vytvára priamo v plenéri. Koncentrovaný záujem o prírodu ako zdroj inšpirácie a súznenia následne objektivizuje a dokumentuje fotografiou v momente, keď sa maľba „stane súčasťou priestoru, ktorý nás presahuje.“ Samotný formát zohráva pre Fischera psychologicky úlohu brány alebo portálu, kde divákovi sprostredkúva zážitok prieniku a spojenia dvoch entít do jednej. Zároveň odkrýva aj prítomnú metafyzickú polaritu poznateľnosti a tajomstva, skrytosti a odhalenia, bytia a Bytia.
Jeho multimediálna tvorba, s presahmi od obrazu, objektu, fotografie k multimediálnym inštaláciám, má výnimočnú kvalitu nadčasovosti a aktuálnosti. Dotýka sa základných metafyzických otázok a zároveň i súčasných a pálčivých tráum našej spoločnosti 20. a 21. storočia. Mobilné, svetelné, priestorové či iluzívne inštalácie dokážu svojou vizualitou prilakáť diváka do momentu, keď nanovo hľadí zoči-voči znepokojivo sa opakujúcej histórii.

Umelecké diela a obrazy slovenský a českých autorov. Maľby, grafiky, sochy, koláže a kresby.

Daniel Fischer

Daniel Fischer

  • Biography

    * 11.04.1950 Bratislava

    V sedemdesiatych rokoch vytvára ako jeden z prvých v krajine počítačové grafiky. Novátorským spôsobom udržuje napätie medzi daným a náhodným, umelým a prírodným, či obrazových a textovým. Od polovice osemdesiatych rokov rozvíja svoj najrozsiahlejší cyklus Maľby v krajine, ktorý vytvára priamo v plenéri. Koncentrovaný záujem o prírodu ako zdroj inšpirácie a súznenia následne objektivizuje a dokumentuje fotografiou v momente, keď sa maľba „stane súčasťou priestoru, ktorý nás presahuje.“ Samotný formát zohráva pre Fischera psychologicky úlohu brány alebo portálu, kde divákovi sprostredkúva zážitok prieniku a spojenia dvoch entít do jednej. Zároveň odkrýva aj prítomnú metafyzickú polaritu poznateľnosti a tajomstva, skrytosti a odhalenia, bytia a Bytia.
    Jeho multimediálna tvorba, s presahmi od obrazu, objektu, fotografie k multimediálnym inštaláciám, má výnimočnú kvalitu nadčasovosti a aktuálnosti. Dotýka sa základných metafyzických otázok a zároveň i súčasných a pálčivých tráum našej spoločnosti 20. a 21. storočia. Mobilné, svetelné, priestorové či iluzívne inštalácie dokážu svojou vizualitou prilakáť diváka do momentu, keď nanovo hľadí zoči-voči znepokojivo sa opakujúcej histórii.

  • Website

    https://www.daniel-fischer.at/

Showing all 4 artworks

Daniel Fischer

The Tired Eze, 1998
39.5 x 29.5 cm grafika 5/35

Daniel Fischer

Dvoj obraz, 1993
33 x 23 cm Kombinovaná technika (grafika, kresba) 21/200

Daniel Fischer

Grafika 9, 1976
50 x 50 cm grafika

Daniel Fischer

Dvoj obraz, 1992
45.5 x 30 cm Kombinovaná technika (grafika, kresba, koláž) 8/60