Autor Eduard Ovčáček z ponuky Roman Fecik Gallery.

Už koncom 50. rokov bol členom skupiny Kroky a jedným z iniciátorov vzniku nezávislej bratislavskej skupiny výtvarníkov orientovaných na informel. Bol účastníkom neoficiálnych výstav Konfrontácie I–III v rokoch 1961–1963. V tom čase tiež nadviazal kontakty s ostatnými umelcami zaoberajúcimi sa štrukturálnou maľbou v Prahe (Aleš Veselý, Vladimír Boudník, Mikuláš Medek) a v Poľsku (Marian Bogusz).

Podobne ako väčšina českých a slovenských umelcov skupín Konfrontácie, ktorí na prelome 50. a 60. rokov vytvárali špecifickú československú tvár informelu, aj Eduard Ovčáček sa neskôr vracal ku konkrétnym formám zobrazovania. Od polovice 60. rokov sa zaoberal vizuálnou poéziou a písmové znaky (tzv. grafémy). Eduard Ovčáček používal na záznam slov aj šifry alebo usporiadané zostavy jednotlivých liter. V tejto dobe získal secesné kovové raznice písmen, ktoré potom vtláčal do grafickej dosky. Vypaľoval do povrchu papiera a dreva alebo vtláčal ako plošné reliéfy do vrstiev ručného papiera. Fenoménu a problematike písma sa venoval do konca života. Stal sa tak najdôslednejším českým predstaviteľom výtvarného smeru zvaného lettrismus. Najčastejšie opakovaným motívom sú formy číslice 3, ktoré odkazujú k dátumu narodenia autora.

Umelecké diela a obrazy slovenský a českých autorov. Maľby, grafiky, sochy, koláže a kresby.

Eduard Ovčáček

Eduard Ovčáček

Showing all 8 artworks

Eduard Ovčáček

"BN", 1965
79 x 62 cm Prepaľovaná koláž

Eduard Ovčáček

"BN", 1980
47.5 x 38.5 cm Koláž

Eduard Ovčáček

Smeti, 1977
62.5 x 45 cm Koláž s kresbou

Eduard Ovčáček

120 Dní Sodomy, 1999
75 x 105 cm serigrafia

Eduard Ovčáček

Modrý klín, 1977
63 x 45 cm koláž, unikát

Eduard Ovčáček

Královský cyklus 4, 1962
55 x 18 cm grafika, tlač 2/10

Eduard Ovčáček

Královský cyklus, 1962
56.4 x 18.6 cm grafika, tlač, 2/10

Eduard Ovčáček

B,N, 1963
59 x 42 cm maľba