Autor Juraj Bartusz z ponuky Roman Fecik Gallery.

*1933, Kamenín
je slovenský sochár, grafik, performer, neoavantgardný umelec.

V 60. rokoch 20. storočia vystavoval s výtvarnou skupinou Konkrétistov (vedenou teoretikom umenia A. Pohribným). Bol manželom (1961 – 1984) sochárky Márie Bartuszovej. Jeho súčasnou manželkou je poetka Jana Bodnárová. Pôsobil ako profesor na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1990 – 1999), neskôr založil a pedagogicky od roku 1999 pôsobí na Katedre výtvarných umení a intermédií na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. V roku 1992 bol na Akadémii výtvarných umení v Prahe vymenovaný za profesora. V roku 2004 dostal Munkácsyho cenu.

Umelecké diela a obrazy slovenský a českých autorov. Maľby, grafiky, sochy, koláže a kresby.

Juraj Bartusz

Juraj Bartusz

 • Biography

  *1933, Kamenín
  je slovenský sochár, grafik, performer, neoavantgardný umelec.

  V 60. rokoch 20. storočia vystavoval s výtvarnou skupinou Konkrétistov (vedenou teoretikom umenia A. Pohribným). Bol manželom (1961 – 1984) sochárky Márie Bartuszovej. Jeho súčasnou manželkou je poetka Jana Bodnárová. Pôsobil ako profesor na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1990 – 1999), neskôr založil a pedagogicky od roku 1999 pôsobí na Katedre výtvarných umení a intermédií na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. V roku 1992 bol na Akadémii výtvarných umení v Prahe vymenovaný za profesora. V roku 2004 dostal Munkácsyho cenu.

  1951 - 1954 Vyšší škola uměleckoprůmyslová, Praha, Česko (prof. V. Šimek)
  1954 - 1958 Vysoká škola uměleckého průmyslu, Praha, Česko (prof. J. Wagner, J. Kavan)
  1958 - 1961 Akademie výtvarních umění, Praha, Česko (prof. nár. um. K. Pokorný, K. Hladík)

 • Exhibitions

  1967 Plastiky a kresby, Kaviareň Jalta (s Máriou Bartuszovou), Košice
  1973 Sochy, Východoslovenská galéria, Košice
  1974 Sochy, Galéria C. Majerníka, Bratislava
  1988 Galéria umenia Nové Zámky
  1992 Retrospektíva, Štátna galéria, Banská Bystrica
  1992 Retrospektíva, Galéria J. Jakobyho, Košice
  1992 Retrospektíva, Považská galéria umenia, Žilina

Showing all 30 artworks

Juraj Bartusz

3+5, 1987
99.7 x 70 cm Tempera a tuš na papieri

Juraj Bartusz

Zo Série Indigó, 2013
40 x 30 cm autorská technika

Juraj Bartusz

4
60 x 90 cm Tempera na papieri

Juraj Bartusz

6
90 x 60 cm Tempera na papieri

Juraj Bartusz

1
60 x 90 cm tempera na papieri, rámované bez skla

Juraj Bartusz

8
90 x 60 cm tempera na papieri, rámované bez skla

Juraj Bartusz

7
90 x 60 cm Tempera na papieri

Juraj Bartusz

2
90 x 60 cm tempera na papieri, rámované bez skla

Juraj Bartusz

9
60 x 90 cm tempera na papieri, rámované bez skla

Juraj Bartusz

1
90 x 60 cm tempera na papieri, rámované bez skla

Juraj Bartusz

Maľba údermi na dlažbe Primaciálneho paláca, 1994
60 x 90 cm Tempera na papieri

Juraj Bartusz

6
90 x 60 cm Tempera na papieri

Juraj Bartusz

-, 60./70. roky
90 x 60 cm Tempera na papieri

Juraj Bartusz

10
60 x 90 cm Tempera na papieri

Juraj Bartusz

bez názvu
90 x 60 cm tempera na oleji

Juraj Bartusz

4+2, 1984
100 x 70 cm Tempera a tuš na papieri

Juraj Bartusz

Kresba A3, 1982
42 x 29.5 cm kresba na papieri

Juraj Bartusz

Kresba A3, 2001
42 x 29.5 cm kresba na papieri

Juraj Bartusz

SOFII - DEDA, 1989
58 x 41 cm Tempera na papieri

Juraj Bartusz

Kresba, 1989
58 x 41 cm Tempera na papieri

Juraj Bartusz

Kresba, 1986
58 x 41 cm Tempera na papieri

Juraj Bartusz

Čierno-biela kresba, 1989
59 x 41 cm Tempera na papieri

Juraj Bartusz

Fialovo-modrý, 1987
63 x 44.5 cm Tempera na papieri

Juraj Bartusz

Modrý, 1987
63 x 44.5 cm Tempera na papieri

Juraj Bartusz

Bez názvu
60 x 90 cm tempera na papieri, duplované na sololite

Juraj Bartusz

6+5, 1986
100 x 70 cm Tempera a tuš na papieri

Juraj Bartusz

5+5, 1987
100 x 70 cm Tempera a tuš na papieri

Juraj Bartusz

4+6, 1987
100 x 70 cm Tempera a tuš na papieri

Juraj Bartusz

5+5+8, 1987
100 x 70 cm Tempera a tuš na papieri

Juraj Bartusz

5+5+5+5, 1987
100 x 70 cm Tempera a tuš na papieri