Klára Bočkayová

Klára Bočkayová

  • Biography

    Klára Bočkayová sa narodila 27. mája 1948 v Martine. V rokoch 1963-67 študovala na SŠUP v Bratislave (prof. Fila); v 1967–73 na VŠVU v Bratislave (prof. P. Matejka). Samostatne začala vystavovať v 80.-tych rokoch. Vystavovala v Stupave (1980), Brne (1981, 1982, 1985, 1988, 1992), Prahe (1984), Bratislave (1987, 1989, 1997, 1999), Sovinci (1992). Participovala i na zahraničných výstavách vo Wroclawi (1988), Paríži (1988, 1990), Kodani, New Yorku, Barcelone, Hamburgu. Klára Bočkayová je zakladajúcou členkou Skupiny A – R, združujúcej najvýznamnejších predstaviteľov našej alternatívnej, poväčšinou konceptuálne orientovanej výtvarnej scény 70.-tych a 80.-tych rokov.

Showing all 3 artworks

Klára Bočkayová

Až na svete drahý sám
48 x 42 cm frotáž, grafika

Klára Bočkayová

Pf 2017, 2017
10.5 x 14 cm grafika

Klára Bočkayová

Pf2013, 2013
20 x 15 cm serigrafia