Milan Laluha

Milan Laluha

 • Biography

  * 11. november 1930, Tekovské Lužany – † 10. november 2013
  Milan Laluha bol slovenský maliar a grafik. V rokoch 1950 – 1955 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Fulla, prof. Zmeták, prof. Hoffstädter a prof. Milly). Patril k prvým absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorých spájalo úsilie úprimne pretlmočiť skutočnosť.[4] V roku 1957 bol zakladajúcim členom Skupiny Mikuláša Galandu, činnosť ktorej bola ukončená v roku 1968. Zúčastnil sa na všetkých skupinových výstavách galandovcov. V roku 1972 bol vylúčený zo Slovenského zväzu výtvarných umelcov, čo znamenalo „tichý“ zákaz verejných výstav, reprodukovania a nakupovania jeho diel verejnými galériami. Tento zákaz však nikdy nebol striktne dodržiavaný. V rokoch 1955 žil v Dolnej Mičinej, ktorú po celý život dlhodobo navštevoval a výtvarne zobrazoval, v rokoch 1958 sa usadil v Martine, od roku 1963 žil a tvoril v Bratislave.

 • Awards

  1969 Cena Slovenského fondu výtvarných umení na I. bienále maľby v Košiciach
  1968 laureát Štátnej ceny K. Gottwalda
  1966 Cena Osvalda Liciniho na XXXIII. bienále v Benátkach
  1965 výtvarná cena Cypriána Majerníka (udelená výborom ZSVU) za kolekciu obrazov z roku 1964
  1963 I. cena za maľbu v III. etape súťaže KSČ v boji za socializmus a komunizmus
  1962 II. cena za maľbu v II. etape súťaže KSČ v boji za socializmus a komunizmus

 • Exhibitions

  1992 – Maľba – Kresba. Múzeum moderného umenia rodiny Warholovcov, Medzilaborce
  1991 – Maľba – kresba. Umelecká beseda slovenská, Bratislava – Retrospektíva Milana Laluhu. Štátna galéria, Banská Bystrica
  1990 – Maľba – Kresba. Galéria umenia, Nové Zámky
  1990 – Z tvorby. Dom priateľstva, Bratislava. Úvod v kat. I. Mojžišová
  1988 – Obrazy – Kresby. Galéria a predajňa SFVU Dielo, Bratislava. Úvod na letáku A. Pekárová
  1984 – Milan Laluha. Oblastná galéria M. A. Bazovského, Trenčín. Úvod v kat. M. Kvasnička
  1978 – Milan Laluha (Pastely a kresby ceruzkou z roku 1978) Krnovské múzeum, Krnov. Úvod v kat. M. Togner
  1975 – Stromy. Arborétum Borová hora. Úvod v kat. M. Rúfus
  1969 – Kresby. Mestská galéria, Primaciálny palác, Bratislava. Úvod v kat. F. Kriška
  1969 – Autoportréty. Galéria mladých, Bratislava. Úvod v kat. D. Tatarka, komisárka výstavy I. Mojžišová
  1967 – Obrazy. Florencia
  1967 – Obrazy. Galerie Théatre de l′atelier, Ženeva
  1966 – 1967 Obrazy a kresby. Oblastná galéria, Nitra. Úvod v kat. F. Kriška
  1966 – Obrazy a kresby. Mestská galéria, Primaciálny palác, Bratislava. Úvod v kat. F. Kriška
  1966 – Obrazy a kresby. Ladengalerie, Berlín. Úvod v kat. J. Mojžiš
  1966 – Obrazy a kresby. Galerie Jaroslava Krále, Brno. Úvod v kat. V. Zygmund
  1966 – Obrazy a kresby. Penelope Galleria D'Arte, Rím. Úvod v kat. L. Kára
  1966 – Obrazy a kresby. Galleria Torre, Turín
  1965 – Kresby. Malá scéna Slovenského národného divadla, Bratislava
  1964 – Obrazy. Československé kultúrne stredisko, Budapešť
  1963 – Kresba. Redakcia časopisu Kultúrny život, Bratislava
  1963 – M. Laluha – Kresba. P. Tóth – Plastika. Trnava
  1962 – Kresby. Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava

Showing the single artwork

Milan Laluha

Stromy, 1965
64 x 43 cm uhoľ na kartóne