Róbert Jančovič

Róbert Jančovič

 • Biography

  *1958, Šaľa

  maliar, grafik, ilustrátor, sochár, profesor

  1973 – 1977 štúdium na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave (oddelenie aranžérstva a výstavníctva; prof. R. Fila)

  1977 – 1983 Štúdium na VŠVU v Bratislave (oddelenie knižnej tvorby, prof. A. Brunovský)

  Jeho osobitý autorský prejav vyviera z hĺbok vedomia a podvedomia, inšpiruje sa rovnako vo svete jednotlivca, ako aj dejinným dianím a u rôznych civilizácií (aj mimoeurópskych). Nevytvára si však individuálnu mytológiu. Príbehy z jeho diel sa odohrávajú v rámci prerušovaného špirálovitého vývoja, čo už od začiatku jeho tvorby značí autorovu náklonnosť k magickému symbolizmu. Svetlo, pomocou ktorého vytvára mystickú atmosféru svojich diel, má u neho dominantné postavenie. Chápe ho ako zdroj poznania, života, čistoty a nádeje. Napĺňa ho tiež náboženskými významami.

  V 90. rokoch jeho autorský prejav prechádza viac k znakovo-symbolickej polohe a po obsahovej stránke sa začína venovať aj tematike zavŕšenia bytia. Najnovšie autorove diela tematizujú víziu „strateného raja“, prežité a vysnívané svety a to najmä v médiu maľby. Okrem toho patrí k malej skupinke slovenských grafikov, ktorí využívajú techniku škrabanej litografie.

  V roku 1995 sa výrazne podieľal na vzniku združenia slovenských grafikov G bod. Venuje sa grafike, kresbe, koláži, maľbe, ilustrácii, známkovej tvorbe, príležitostne aj plastike. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach domácich aj zahraničných galérií (napr. Maďarsko, Poľsko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Belgicko, Švajčiarsko, Japonsko, USA, Kanada, Egypt)

 • Exhibitions

  2000 Poľsko, Warszawa, Galeria Institutu Slowackiego
  1999 Maďarsko, Budapešť, Magyar Kepzomuveszeti Foiskola
  1997 Rumunsko, Bukurešť, Institutul Slovac
  1995 Španielsko, Cadaques, Taller Galleria Fort
  1995 Bratislava, Galéria mesta Bratislavy: Výber z tvorby
  1994 Maďarsko, Gyor, Napóleon-Ház
  1993 Bulharsko, Sofia, Národná galéria
  1992 Holandsko, Delft, Galerie de Gang
  1988 Švajčiarsko, Basel: Die internationale Mustermesse
  1987 Bratislava, Výstavná sieň mladých: Úvahy o svete a o inom

Showing all 2 artworks

Róbert Jančovič

Cub, 1998
44 x 34 cm grafika 5/35

Róbert Jančovič

S Krambos, 1998
39.5 x 29.5 cm grafika 5/40