Marián Mudroch – Camera Obscura alebo Nehybnosť pohybu

09.09.2014 – 17.10.2014

Jesenná výstava, ktorá predstaví výber diel z viacerých cyklov  Mariána Mudrocha. Autor v mnohých svojich prácach ťaží najmä z rozdielnych kvalít jednej farby – najčastejšie čiernej, ktorú nepovažuje za symbol tmy, ale naopak, vďaka nej vytvára tichý meditačný priestor, pre objavovanie nových významov. Zaoberá sa tiež otázkou priestoru vo výtvarnom umení. Okrem toho často pracuje s inými dielami, známymi z histórie umenia a pomocou rôznych prístupov sa pohráva s jemnými interpretačnými posunmi, nielen týchto diel. Pre lepšiu predstavu o autorovi však treba upozorniť na to, že Marián Mudroch neustále čerpá podnety aj z literatúry, filozofie, hudby, a takisto aj vedy.

Kurátorka: Daniela Čarná