Monogramista T.D VÝBER I.Jančár K.Schottert

Pozývame Vás na samostatatnú výstavu Monogramista T.D,  VÝBER I. Jančár K. Schottert. Táto výstava ponúka fascinujúcu cestu cez rozsiahlu kariéru umelca, ktorý sa pohyboval medzi avantgardnými tendenciami svojich skorých tvorivých rokov a neskôr sa venoval konceptualizmu a grafike.

Monogramista T.D, zohrával významnú úlohu v obdobý normalizácie a dodnes predstavuje mimoriadny rozsah umeleckých schopností. Ako grafik, maliar, akčný umelec a konceptualista sa jeho práca rozpína cez hranice, odzrkadľujúc jeho neustále skúmanie umeleckého vyjadrenia.

V prvej polovici sedemdesiatych rokoch Monogramista T.D vstúpil na cestu, ktorá viedla k vytvoreniu alternatívnej konceptuálnej grafiky, vrátane prelomovej série “Údaje” (1970). Je dôležité poznamenať, že táto séria bola predstavená na prvej Československej výstave súčasnej Slovenskej grafiky, významnom míľniku počas doby normalizácie.

Polovica sedemdesiatych rokov označila zásadný moment v umeleckej evolúcii Monogramistu T.D. Predstavil sériu “Názorné pomôcky” (1976-1977), ktorá rozmazávala hranice medzi kresbou, kolážou a grafikou. Tu sa prejavila jeho konceptuálna sila, keď premenil grafy školskej prírodovedy na ironické parafrazy, inšpirované aj obavami týkajúcimi sa anti-ekológie.

Konceptuálna cesta Monogramistu T.D pokračovala, čo bolo viditeľné v zavedení prvkov počítačového jazyka do jeho diel (“Ja, počítač I – II”, 1976-1982). Počas týchto zmien zostala jeho jedinečná kombinácia poetického a ironického vyjadrenia nezmenená, čím ukázal svoju schopnosť spájať odlišné prvky do mysli pohnútnej umeleckej tvorby.

Séria Partitúri (1974-1995) predstavuje Monogramistovu snahu využiť klasický notový systém na jednej stránke ako médium na vyjadrenie udalostí v čase. Pre Totha to boli nepodstatné drobnosti, ktoré sídlili na periférii, ale návštevníci, vrátane významných teoretikov zo zahraničia, mu pomohli pochopiť ich hlboký vplyv. Osvecovali jeho cestu k existenčnému minimalizmu, nie tak, ako ho definuje umelecká teória, ale ako prijatie minimalistickej podstaty života.

Pri preskúmavaní umeleckej cesty Dezidera Totha v tejto výstave sa dostanete do sveta umelca, ktorého dielo vyvoláva hlbokú introspekciu a kozmickú nedbanlivosť. Texty veľkými písmenami, zakomponované vo viacerých dielach, zdôrazňujú jeho umeleckú mantru: “Menej!” Slovo, ktoré možno zdá sa jednoduché, ale nesie hlboký význam v Monogramistovom skúmaní zložitého vzťahu medzi umením a existenciou.

Pozývame vás ponoriť sa do sveta Dezidera Totha, kde umenie prekračuje hranice, výzve vnímanie a pozýva vás na zváženie krásy “menej” vo svete často posadnutom “viac”.