Peter Rónai – Kunst v hale

18.03.2014 – 25.04.2014

Peter Rónai – Kunst v hale

„Vyhasínaním pamäti“ nazýva Rónai svoju inštaláciu, pozostávajúcu z 200 – 300 maloformátových obrazov. Ide prevažne o fotografie, koláže a tlače, ktoré predstavujú jednoznačnú či náznakovú stopu Rónaiovej umeleckej činnosti a umeleckej prevádzky na Slovensku všeobecne. Možno povedať, že ide o výberové (náhodné) či paradoxné dejiny umenia, v ktorých doslova každý, kto sa touto problematikou zaoberá, nájde styčnú plochu so svojim uvažovaním alebo priestor pre svoj aktuálny či pamäťový vstup.

Rónai je aj pre 21. storočie stále nekonvenčný autor. Jeho postulátmi či vyjadreniami si nikdy nemôžeme byť bezozbytku istí, pretože irónia, ktorú používa, priebežne a neustále mení svoj smer, zosilnieva a slabne bez možnosti predvídania, čím zasahuje všetkých vrátane autora samotného. Vybrané obrazy nám pripomínajú nielen rôzne (viac či menej) kultové situácie dejín umenia od 80. rokov 20. storočia, ale citované sú aj Rónaiove vlastné diela, ktoré sa týmto post-fotografickým posunom komentujú až demystifikujú, zdvojujú a tak nevyhnutne relativizujú.

Výstava pozostáva približne z 30m2 obrazovej „koláže“, adaptovateľnej na rôzne priestory.

Richard Gregor