Radovan Čerevka – After Expiration

19.05.2015 – 19.06.2015

Výstava sa uskutoční v spolupráci s Nadáciou – Centrum súčasného umenia.

Autor je držiteľom Ceny Oskára Čepana za rok 2013.

Na aktuálnej výstave After Expiration (Po expirácii) nadväzuje Radovan Čerevka na svoje doterajšie umelecké stratégie – reflektovanie masmediálnej reality v reálnom živote kozumenta správ. Do kontextu jeho práce sa nanovo dostávajú ekologické a enviro témy, návrat zažíva aj spracovanie aktuálnych vojnových konfliktov na Ukrajine, či radikalizmus ISIS. Vo všeobecnosti Čerevku zaujíma boj a vojna ako stratégia ovládania, transformovaná však cez masmediálnu realitu a jej estetiku infografiky, ktorá v západnom kontexte dostávala ráz zovšeobecnenia. V počiatkoch jeho umeleckej kariéry, bola táto transformácia informácií prijímaná cez globálne kanály a aj jej prislúchalo preberanie príznačnej estetiky, čo je súčasťou umeleckej stratégie pri hre na „pravdu“. Dnes je priblíženie politických, sociálnych tém bližšie, autorov estetický rukopis sa uvoľňuje a spolupracuje s prevažujúcou technikou akvarelu a koláže na papieri. Na výstave pribudla práca s expandovanými polohami obrazu ako napríklad materiálová asambláž, reliéf a obrazový objekt. Popri sledovaní mediálnej reality a boja kultúr a premien svetového poriadku, Radovan Čerevka smeruje k významovým mystifikáciám. Sám súvislo používa naráciu „symbolov ideológií“, poprípade vytvára a používa svoje vlastné znaky, ktoré sú ponáškou na už existujúce symboly, vnímané v niektorých kultúrnych spoločnostiach jednovýznamovo, v iných bezvýznamovo. Vo všeobecnosti autorova intelektuálna práca s naratívnom fungujúcim len v istom kultúrnom kontexte, budovanie vlastných armád (vo forme skrípt) a vizuálny popis typológie bojovníkov, vytvára v nás dojem fantázijného vrstvenia prvých užívateľov herných konzol, akejsi udržiavanej hry pre dospelých, ktorá môže existovať na krivke od hobby po obsesiu. Ako píše Johan Huizinga v Homo Ludens, „hra nepredstavuje skutočný život. Tá má čas a svoj vlastný priestor, ktorý znemožňuje pravidlá bežného života.“ Otázne je, kto je schopný v realite vlastného priestoru zodpovedne povedať, že ide stále o hru, bez závažných konzekvencií. Radovan Čerevka preto nastoľuje po domácky zostavené konšpiračné vízie aktuálneho vojenského konfliktu, čím dokáže s prezieravým divákom viesť intelektuálny dialóg. Výstavu prosím konzumujte pred dňom expirácie.

Silnou stránkou autora je, že verejnosti je známy ako aktívne tvoriaci a vystavujúci autor, posúvajúci archaický pojem sochy a dnes aj objektu do koexistencie s masovo distribuovanou mediálnou realitou. Pre Radovana Čerevku je charakteristická ideová práca s masovými médiami najmä v kontexte so svetovým, politickým, ekonomickým, humanitárnym dianím sprostredkovanými spravodajskými televíziami. Zaujíma ho sila „pravdy“ šírená globálne a prijímaná lokálne. Dokáže analyticky pristupovať k problematike vlastnej ako aj cudzej histórie, pointu stavia na paradoxe ambivalencie a pravdy, zdieľanej pravdy a zanikajúcich minoritných názorov. Medzi jeho doterajšie témy patria teroristické a vojenské akcie: útok na Fallúdžu, útok na školu v Beslane, podzemné pašovanie v Gaze, či celkový záujem o politické dianie v Iráne a Čečensku.Je členom výtvarnej skupiny Kassaboys. Je držiteľom ceny pre umelca do 35 rokov – Ceny Oskára Čepana za rok 2013. Pedagogicky pôsobí na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach.

Ivana Moncoľová, kurátorka výstavy

Mgr. art. Radovan Čerevka, ArtD.

od r. 2009  Odborný asistent v Ateliéri slobodnej kreativity 3D, (prof. Juraj Bartusz, akad.  sochár) KVUaI FU TU Košice

Štúdium:

2007/2011 Interné doktorandské štúdium na Katedre intermédií a multimédií VŠVU v Bratislave

2006/2007 Odborný asistent v Ateliéry videa Michala Murina, Katedra Intermediálnej a  Audiovizuálnej tvorby AKU, Banská Bystrica 

2003/2004   dvojsemestrálna stáž na AVU v Prahe, Ateliér nové média 2 – škola Veroniky Bromovej

1999 – 2006  Ateliér slobodnej kreativity 3D, Prof. Juraj Bartusz, akad. Sochár, Katedra výtvarných umení a intermédií, Fakulta Umení TU,  Košice

Ocenenia, získané štipendiá a rezidenčné pobyty:

2013 / Víťaz Ceny Oskára Čepana, Bratislava, SK

2012 / K.A.I.R, rezidencia, Halle 14, Lipsko, GER

2011 / Hlavná cena: Trienále – súčasná slovenská grafika, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, SK

2008 / Urban Impact – 1 miesto, site specific projektov súťaž EHMK 013, Košice, SK

2007 / Rezidencia Višegrádskeho fondu, Klatovy-Klenová, ČR

2006 / Start point, Galerie Klatovy-Klenová, ČR

2005 / Finalista Ceny Oskára Čepana, Bratislava, SR

2005 / Cena Egoart, cena sympatie, Praha, ČR

Samostatné výstavy (výber):

2013 / Príbehy zo vzdialených krajín, Dom umenia, Bratislava, SK

2012 / Optical stories from distand lands, (with J. Duchoňová) Halle 14, Lipsko, GER

2012 / Infowarland, Dom umenia, Brno, ČR

2008 / Iranian Komplex, Nod Gallery, Praha, ČR

2007 / Reutersdráma,  Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice, SR

2007 / Agorafolly, Europalia site specific festival, De Elektriciteitscentrale, Brusel, Belgicko

Skupinové výstavy (výber):

2012 / Midle East Europe, DOX – centrum súčasného umenia, Praha, Česká republika

2012 / Benin Biennale, Take take take and ? Cotonou, Benin

2011 / Motion of the Nation, Gallery V.M.21, Rím, ITA

2008 / Slovenský obraz ( Antiobraz), (SNG), Jazdiareň Pražského hradu, Praha, ČR

2006 / Stop násiliu na ženách, výstava súčasného umenia Amnesty International , stanica metra Florenc, C2C Gallery, Praha, ČR 

2006 / Shadows of Humor, (Wroclaw, Bielsko Biala, Moscow), BWA Bielsko Biala,  Poľsko, Mars Gallery Moscow, Ruská federácia