Rudolf Fila I zo zbierky RFG

03.02.2021 – 28.03.2021

Rudolf Fila v 60. rokoch maľoval abstraktné štrukturálne obrazy s dôrazom na štruktúru hmoty maľby (Informel). Jeho abstraktné kompozície sa vyznačujú expresívnym gestom štetca, vysokými hmotami farby, rôznymi plastickými povrchovými štruktúrami farebných plôch. Do vysokých pastóznych vrstiev sú vkladané cudzorodé materiály, textílie, alebo plošné predmety. Expresívne gesto a široký ťah štetcom zostáva vo Filovej maľbe prítomný aj v ďalšom období.

V 70. rokoch prechádza od abstraktného zobrazovania skutočnosti a pocitov ku konkrétnemu znázorneniu, alebo priamemu čerpaniu námetov z dejín umenia a z fotografií detailov ľudského tela (tzv. Telovky), ktoré realisticky premaľúva a napokon do nich zasahuje a komentuje ich vlastným expresívnym maliarskym gestom. Zväčšené hyperrealistické detaily obrazov tak získavajú ďalší rozmer vďaka farebným škvrnám, ťahom štetca a vrstveniu farieb. Realizuje tiež zásahy do kníh a reprodukcií umeleckých diel, čím ich mení na nové diela a dáva im nové významy. Takisto týmto spôsobom znejasňuje, alebo odhaľuje správu ukrytú pod vonkajším znázornením. Väčšinou to robí s humorom a iróniou.