Rudolf Sikora I zo zbierky RFG

25.05.2020 – 17.07.2020

Radi by sme vám predstavili novú výstavu v priestoroch Roman Fecik Gallery. 
Rudolf Sikora je maliar, grafik, fotograf, tvorca objektov a je jedna z ťažiskových osobností pri formovaní slovenskej alternatívnej výtvarnej scény. Je tiež významným predstaviteľom slovenského konceptuálneho umenia. Vo svojej tvorbe spája umenie s vedou a vypovedá o ľudskej existencii. Takisto sa zaujíma o problematiku ekológie a kozmológie. Pracuje so symbolikou znakov, ktoré invenčne využíva pre svoje zámery. Jeho dielo je postavené na princípoch ako intelektuálny náboj, humánny aspekt, idea tzv. antropického princípu a autentická vizualizácia.