Skúmanie Času a Percepcie: Sekundové Maľby Juraja Bartusza

9. apríl — 15. máj 2024

Vstúpte do fascinujúceho sveta “Sekundových Maľieb” Juraja Bartusza v Roman Fecik Gallery. Ako súčasť sérií Sekundové maľby zo zbierky galérie, táto sólová výstava ponúka úchvatnú cestu cez jedinečnú umeleckú víziu Bartusza.

V jeho sérii “Sekundové Maľby” sa Bartusz ponára do zložitého vzťahu medzi časom a percepciou. Svojím odvážnym použitím farieb, textúry a tvaru pozýva divákov, aby sa zamýšľali nad svojím pochopením plynutia času a úkonnosti momentov.

Bartuszova explózia “sekúnd” ako jednotky času je zároveň hlboká a pohnutá. Každá maľba zachytáva jedinečný okamih, zmrazený v čase, no naplnený pocitom pohybu a úkonnosti. Majstrovstvo umelca v kompozícii a technike mu umožňuje zachytiť podstatu týchto letmých momentov na papier, pozývajúc divákov, aby uvažovali nad efeméritou existencie.

Počas výstavy sa objavujú opakujúce sa témy a motívy, ponúkajúce pohľad do filozofických úvah Bartusza. Živé výbuchy farieb symbolizujú vitalitu a energiu inherentnú v každom prechádzajúcom momente, zatiaľ čo dynamické ťahy štetcom vyjadrujú fluiditu samotného času. Jemné kontrasty svetla a tieňa vyvolávajú pocit hĺbky a dimenzionality, pozývajúc divákov na preskúmanie vrstiev významu, zakotvených v každej maľbe.

O umelecovi:

Juraj Bartusz (*1933, Kamenín) je slovenský sochár, grafik, performer a neoavantgardný umelec. V 60. rokoch 20. storočia vystavoval s výtvarnou skupinou Konkrétistov, vedenej teoretikom umenia A. Pohribným. Bol manželom sochárky Márie Bartuszovej v období 1961 – 1984. Jeho súčasnou manželkou je poetka Jana Bodnárová. Pôsobil ako profesor na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v období 1990 – 1999 a neskôr založil a pedagogicky pôsobí na Katedre výtvarných umení a intermédií na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach od roku 1999. V roku 1992 bol na Akadémii výtvarných umení v Prahe vymenovaný za profesora. V roku 2004 dostal Munkácsyho cenu.

Diela z ponuky