Otis Laubert

05.04.2021 – 04.06.2021

Dovoľujeme si Vám predstaviť novú samostatnú výstavnú Otisa Lauberta v priestoroch Roman Fecik Gallery. Otis Laubert (1946) „zberateľ a lovec“, tvorca koláží, asambláží, objektov a inštalácií z nájdených predmetov, patrí k najoriginálnejším postavám súčasného slovenského umenia. Dlhé roky (tvorbe sa systematicky venuje po roku 1975) zbieral reálne premety, staré veci, ktoré „nikomu nechýbali“, recykloval ich, kumuloval, kombinoval, spájal do zostáv, na ich základe vytváral diela novej asociatívnej významovosti. 
Na návštevu výstavy sa môžete prihlásiť telefonicky, e-mailom, alebo cez FB a Instagram.